Znaleziono 3 artykuły

Stanisław Mrazek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z zagadnień gestyki w utworach dramatycznych Stanisława Przybyszewskiego", Stanisław Mrazek, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Mrazek (aut. dzieła rec.) s. 192
"W kręgu Masterlincka. (O wczesnych dramatach Lucjana Rydla)", Stanisław Mrazek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Mrazek (aut. dzieła rec.) s. 232
"W kręgu Maeterlincka. (O wczesnych dramatach Lucjana Rydla)", Stanisław Mrazek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stanisław Mrazek (aut. dzieła rec.) s. 254