Znaleziono 14 artykułów

Wojciech Mroczka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka informacji do dziejów raniżowskiej parafii Wojciech Mroczka s. 65-76
Kilka informacji zaczerpniętych z cmolaskich akt metrykalnych z okresu staropolskiego i próba ich konfrontacji z niektórymi ustaleniami dotyczącymi dziejów Kolbuszowszczyzny Wojciech Mroczka s. 71-86
Samorządowa władza w wioskach należących do raniżowskiego dominium pod koniec XVIII wieku Wojciech Mroczka s. 75-89
O leśnikach z Kolbuszowszczyzny w XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku w świetle niektórych źródeł historycznych Wojciech Mroczka s. 77-101
Leśnicy Nadleśnictwa Państwowego Mazury z siedzibą w Raniżowie w pierwszym roku jego funkcjonowania : sierpień 1944 r. - sierpień 1945 r. Wojciech Mroczka s. 95-117
Granica między Lipnicą a Dzikowcem w świetle „Metryki Józefińskiej” Wojciech Mroczka s. 153-164
"Lipnica - wieś królewska, lasowiacka, moja ziemia rodzinna", Wojciech Mroczka, Kolbuszowa 1997 : [recenzja] Marian Piórek Wojciech Mroczka (aut. dzieła rec.) s. 187-190
Ks. prałat Adam Sudoł (1920-2012) Wojciech Mroczka s. 189-196
Społeczeństwo parafii Ostrowy Tuszowskie w okresie 1670-1772 w świetle akt metrykalnych Wojciech Mroczka s. 191-213
"Duszpasterze i duszpasterstwo w parafii Lubla w latach 1939-1945", Marcin Nabożny, Lubla 2008 : [recenzja] Wojciech Mroczka Marcin Nabożny (aut. dzieła rec.) s. 249-250
"O żołnierzach 22 dywizji Piechoty Górskiej, którzy kończyli wrześniowe boje w Wilczej Woli", Wojciech Mroczka, [b.m.] [ b.r.] : [recenzja] Jerzy Majka Wojciech Mroczka (aut. dzieła rec.) s. 261-263
Stanisław Ignacy Ochorok Wojciech Mroczka s. 345-348
"Koniec tamtego świata : Mielec w latach Wielkiej Wojny", Jerzy Skrzypczak, Mielec 2014 : [recenzja] Wojciech Mroczka Jerzy Skrzypczak (aut. dzieła rec.) s. 371-374
"Przezwiska i nazwiska mieszkańców parafii kolbuszowskiej w latach 1640-1700", Marian Piórek, [b.m] [b.r.] : [recenzja] Wojciech Mroczka Marian Piórek (aut. dzieła rec.) s. 439-441