Znaleziono 1 artykuł

Michał Mroziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pani de Sévigné. Listy. Wybór", wyboru dokonał Wojciech Karpiński, przeł. Michał Mroziński i Anna Tatarkiewicz, wstępem opatrzył Michal Mroziński, Warszawa 1981 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) Michał Mroziński (aut. dzieła rec.) Anna Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 210-211