Znaleziono 9 artykułów

Kamilla Mrozowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcje pedagogiczne Oświecenia : Rolland d'Erceville - Denis Diderot - Komisja Edukacji Narodowej : studium porównawcze Kamilla Mrozowska s. 3-47
Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych a Komisja Edukacji Narodowej Kamilla Mrozowska s. 5-19
Czy początki kształcenia zawodowego? Kamilla Mrozowska s. 37-50
Pierwsza w Koronie : "szkoły nowodworskie" w latach 1777-1795 : w 400-lecie powołania do życia pierwszej kolonii akademickiej w Krakowie Kamilla Mrozowska s. 37-77
Twórcy historii wychowania jako dyscypliny naukowej Kamilla Mrozowska s. 107-123
"Pisma i wypowiedzi pedagogiczne doby Komisji Edukacji Narodowej", wybrała i wstępem opatrzyła Kamilla Mrozowska, Wrocław 1973 : [recenzja] Kalina Bartnicka Kamilla Mrozowska (aut. dzieła rec.) s. 229-233
All-Polish Conference in Cracow on History of Education - Research and Teaching Kamilla Mrozowska s. 255-257
Общепольская научная сессия в Кракове: "История воспитания - исследования и преподавание" Kamilla Mrozowska s. 258-260
"Nowożytna myśl naukowa w szkołach Komisji Edukacji Narodowej", pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Wrocław 1973 : [recenzja] Kamilla Mrozowska Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 339-343