Znaleziono 18 artykułów

Bogumiła Mucha-Leszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy tworzenia infrastruktury w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego Wacław Grzybowski Piotr Karpuś Bogumiła Mucha-Leszko s. 9-28
Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE : przesłanki i uwarunkowania zmian systemowych Bogumiła Mucha-Leszko s. 25-44
Powstanie i ewolucja polityki regionalnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej Bogumiła Mucha-Leszko s. 49-63
Richard Coudenhove-Kalergi jako autor koncepcji unii federalnej oraz inicjator procesów integracyjnych w Europie Aneta Jarosz-Angowska Bogumiła Mucha-Leszko s. 69-78
Podstawy teoretyczne i realizacja polityki fiskalnej w strefie euro Magdalena Katarzyna Kąkol Bogumiła Mucha-Leszko s. 81-102
Hiszpania w unii walutowej - czynniki rozwoju, przyczyny problemów gospodarczych i procesy dostosowawcze Bogumiła Mucha-Leszko s. 107-120
Infrastruktura w makroregionach południowym i środkowo-wschodnim Polski Anna Grabowiecka Bogumiła Mucha-Leszko s. 117-125
Tendencje rozwojowe gospodarki PRL Piotr Karpuś Bogumiła Mucha-Leszko s. 121-140
Efektywność automatycznych stabilizatorów koniunktury w Unii Europejskiej Magdalena Katarzyna Kąkol Bogumiła Mucha-Leszko s. 123-132
Znaczenie i perspektywy euro w funkcji waluty rezerwowej Bogumiła Mucha-Leszko s. 151-159
Polityka handlowa w warunkach "Pax Britannica" i "Pax Americana" Magdalena Kąkol Bogumiła Mucha-Leszko s. 153-163
Globalizacja a perspektywy rozwoju gospodarki światowej w świetle opracowań OECD Bogumiła Mucha-Leszko s. 163-176
Policentryzacja układu sił gospodarczych a multilateralna polityka handlowa Bogumiła Mucha-Leszko s. 165-174
Polityka integracyjna Francji - motywy, koncepcja i rezultaty Bogumiła Mucha-Leszko s. 165-178
Rozwój polityki regionalnej w krajach Europy zachodniej Bogumiła Mucha-Leszko s. 171-198
Problem nadwyżek i deficytów na rachunkach obrotów bieżących krajów strefy euro Bogumiła Mucha-Leszko Katarzyna Twarowska s. 185-197
Zachodnie prognozy społeczno-ekonomiczne lat 70. Bogumiła Mucha-Leszko s. 279-290
Актуальные проблемы развития Bogumiła Mucha-Leszko s. 487-492