Znaleziono 2 artykuły

Józef Mucha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osadnictwo wiejskie w województwie olsztyńskim po roku 1945 Józef Mucha Bohdan Wilamowski s. 190-219
Organizacja zarządzania oraz rozwój sił wytwórczych w gospodarstwach państwowych województwa olsztyńskiego w latach 1945-1961 Józef Mucha Bohdan Wilamowski s. 226-270