Znaleziono 2 artykuły

Wiesław Franciszek Murawiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dokumenty papierowe i pergaminowe z lat 1571-1903 pochodzące z archiwum klasztornego oo. Bernardynów we Lwowie, przechowywane w Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie Konstanty Gawicki Wiesław Franciszek Murawiec Aleksander Krzysztof Sitnik Kazimierz Żuchowski s. 209-283
"Bernardyni Warszawscy : dzieje klasztoru św. Anny w Warszawie 1454-1864", Wiesław Franciszek Murawiec, Kraków 1973 :[recenzja] Marian Banaszak Wiesław Franciszek Murawiec (aut. dzieła rec.) s. 277-280