Znaleziono 10 artykułów

Andrzej Murzynowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refleksje na temat nauki procesu karnego w Polsce Ludowej Andrzej Murzynowski s. 38-56
Udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym de lege lata Andrzej Murzynowski s. 38-58
Refleksje na tle Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczącej tajemnicy adwokackiej Andrzej Murzynowski s. 52-58
"Areszt tymczasowy oraz inne środki zapobiegające uchylaniu się od sądu", Andrzej Murzynowski, [Warszawa] 1963 : [recenzja] B. O. Andrzej Murzynowski (aut. dzieła rec.) s. 57-61
"Areszt tymczasowy oraz inne środki zapobiegające uchylaniu się od sądu", A. Murzynowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Andrzej Murzynowski (aut. dzieła rec.) s. 66-67
Refleksje na temat wymowy sądowej Andrzej Murzynowski s. 72-73
Przymus adwokacki a obowiązek wykonania przez adwokata czynności procesowej na żądanie oskarżonego Andrzej Murzynowski s. 78-80
O wyłączeniu z grona sędziów osób w przeszłości skompromitowanych Andrzej Murzynowski s. 90-93
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Streszczenia : O pojęciu "przebaczania" Jacek Juliusz Jadacki Witold Marciszewski Andrzej Murzynowski Marian Przełęcki s. 138-141
"Kasacja w postępowaniu karnym - Komentarz", Z. Doda, J. Grajewski, A. Murzynowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Maria Rogacka-Rzewnicka Zbigniew Doda (aut. dzieła rec.) Jan Grajewski (aut. dzieła rec.) Andrzej Murzynowski (aut. dzieła rec.) s. 168-174