Znaleziono 2 artykuły

Marcin Musiał

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odrodzenie namysłowskiego klasztoru franciszkańskiego w XVII wieku w świetle pierwszego rozdziału Kroniki Konwentu Marcin Musiał s. 161-180
"Kościół św. Antoniego : Jubileusz 300-lecia konsekracji Kościoła pw. św. Antoniego we Wrocławiu", Marek Nowacki, Mariusz Tabulski, Marcin Musiał, Bożena Sobota, Wrocław 2010 : [recenzja] Agnieszka Kacała Marcin Musiał (aut. dzieła rec.) Marek Nowacki (aut. dzieła rec.) Bożena Sobota (aut. dzieła rec.) Mariusz Tabulski (aut. dzieła rec.) s. 268-269