Znaleziono 8 artykułów

Jadwiga Muszyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyspartyment pogłównego żydowskiego w Koronie w 1717 roku Jadwiga Muszyńska s. 119-131
Zasięg gdańskiego i królewieckiego rynku zbożowego a rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku Zenon Guldon Jadwiga Muszyńska s. 141-165
"Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku. Studium osadnicze", Jadwiga Muszyńska, Kielce 1998 : [recenzja] Zenon Guldon Jadwiga Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 377-379
"Gospodarstwo folwarczne w starostwie sandomierskim 1510-1663", Jadwiga Muszyńska, Kielce 1984 : [recenzja] Zenon Guldon Jadwiga Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 481-482
"Produkcja i handel zbożowy w latyfundium Lubomirskich w drugiej połowie XVII i pierwszej XVIII wieku", Adam Homecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Zenon Guldon Jadwiga Muszyńska Adam Homecki (aut. dzieła rec.) s. 482-483
"Lustracja województwa sandomierskiego 1789", cz. I-IV, wyd. Helena Madurowicz-Urbańska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1965-1971 : [recenzja] Jadwiga Muszyńska Helena Madurowicz-Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 483-484
"Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej", pod redakcją Waldemara Kowalskiego i Jadwigi Muszyńskiej, Kielce 1996 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Waldemar Kowalski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 587-588
Dwie części Prus : Prusy Książęce i Prusy Królewskie w XVI-XVIII w. : sprawozdanie z sesji Jadwiga Muszyńska s. 663-666