Znaleziono 4 artykuły

Jerzy Muszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Contra traditionem : (czy potrzebna jest obecnie instytucja obrońcy wojskowego?) Jerzy Muszyński s. 7-14
"Zasady ustrojowe sądownictwa wojskowego i prokuratury wojskowej w Polsce Ludowej", J. Muszyński, Warszawa 1964 : [recenzja] Jerzy Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 66-67
"Społeczeństwo informacyjne : szkice politologiczne", Jerzy Muszyński, Toruń 2006 : [recenzja] Katarzyna M. Cwynar Jerzy Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 132-135
Marek Lewandowski, "Własność intelektualna jako kapitał osobisty" (artykuł) Jerzy Muszyński Marek Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 171