Znaleziono 10 artykułów

Mariusz Muszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świadomość unormowana : tożsamość narodowa i tożsamość europejska jako przedmiot prawa UE Mariusz Muszyński s. 27-69
Prawnomiędzynarodowa istota i prawnokrajowe skutki sukcesji państw : wybrane zagadnienia teoretyczne Mariusz Muszyński s. 37-72
Skuteczność oświadczenia rządu PRL z 23.8.1953 r. w sprawie zrzeczenia się reparacji : rozważania w świetle prawa międzynarodowego Mariusz Muszyński s. 43-79
Granica polsko-niemiecka w procesie sukcesji umów po byłym NRD : analiza praktyki na tle standardu międzynarodowego Mariusz Muszyński s. 127-151
Opieka dyplomatyczna i konsularna w prawie wspólnotowym Mariusz Muszyński s. 143-167
"Państwo w prawie międzynarodowym. Istota, rodzaje i atrybuty", Mariusz Muszyński, Bielsko-Biała 2012 : [recenzja] Roman Kwiecień Mariusz Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 219-224
"Niemcy o Polsce i Polakach: Polska w mediach niemieckich w latach 2006–2007", Mariusz Muszyński, Przemysław Sypniewski, Krzysztof Rak, Warszawa 2007 : [recenzja] Dorota Szewc Mariusz Muszyński (aut. dzieła rec.) Krzysztof Rak (aut. dzieła rec.) Przemysław Sypniewski (aut. dzieła rec.) s. 282-286
Opieka dyplomatyczna i konsularna w prawie wspólnotowym raz jeszcze Mariusz Muszyński s. 299-313
"Przejęcie majątków niemieckich przez Polskę po II wojnie światowej. Studium prawnomiędzynarodowe i porównawcze", Mariusz Muszyński, Bielsko-Biała 2003 : [recenzja] Marcin Kałduński Mariusz Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 331-336
"Karta praw podstawowych z komentarzem", Stefan Hambura, Mariusz Muszyński, Bielsko-Biała 2001 : [reecnzja] Dariusz Makiłła Stefan Hambura (aut. dzieła rec.) Mariusz Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 335-338