Znaleziono 11 artykułów

Marian Mychra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym Marian Mychra s. 3-34
Problem winy w karnym ustawodastwie kanonicznym (II cz.) Marian Mychra s. 79-104
Suspensa Marian Mychra s. 155-227
Suspensa Marian Mychra s. 255-285
Stałe lub czasowe pozbawienie prawa noszenia szat duchownych Marian Mychra s. 289-297
"Prawo karne - Komentarz do Piątej Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego", tom II - Kara, część I - Przepisy ogólne, ks. Marian Mychra, Warszawa 1960 : [recenzja] Walenty Wójcik Marian Mychra (aut. dzieła rec.) s. 295-302
"Prawo Karne, Komentarz do Piątej Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego", Tom II - Kara, Część I - Przepisy ogólne, Marian Mychra, Warszawa 1960 : [recenzja] Zdzisław Papierkowski Marian Mychra (aut. dzieła rec.) s. 303-307
Uwagi do recenzji Ks. Jana Zubki o dziele Ks. Mariana Mychry pt. „Prawo Karne”, t. II : „Kara”, M. Myrcha, Warszawa 1960 Marian Fąka Marian Mychra (aut. dzieła rec.) Jan Zubka (aut. dzieła rec.) s. 345-347
Jubileusz Ks. Prof. Stefana Biskupskiego i Ks. Prał. Kaźmierza Karłowskiego Marian Mychra s. 373-377
"Prawo karne", Marian Mychra, Warszawa 1960 : [recenzja] Jan Zubka Marian Mychra (aut. dzieła rec.) s. 380-389
"Prawo stanów doskonałości chrześcijańskiej Kościoła katolickiego", Joachim Roman Bar, Warszawa 1966 : [recenzja] Marian Mychra Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 394-395