Znaleziono 1 artykuł

Beat Näf

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem świadomości upadku państwa zachodniorzymskiego w pismach Ennodiusza : (Beat Näf, Das Zeitbewusstsein des Ennodius und der Untergang Roms, Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte XXX, 1 1990, s. 100-123) Jan Prostko-Prostyński Beat Näf (aut. dzieła rec.) s. 117-119