Znaleziono 26 artykułów

Tomasz Nałęcz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasowa działalność piłsudczyków Tomasz Nałęcz Daria Nałęcz s. 67-85
Z genezy legionowej grupy piłsudczykowskiej Tomasz Nałęcz s. 87-114
"Sprawa polska w polityce rosyjskiej 1914-1917", Wiesław Toporowicz, Warszawa 1973 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Wiesław Toporowicz (aut. dzieła rec.) s. 140-144
Herbowy laboriosus Tomasz Nałęcz Wiesław Władyka s. 143-148
"Polska Organizaja Wojskowa 1914-1918", Tomasz Nałęcz, Wrocław [etc.] 1984 : [recenzja] Adolf Juzwenko Włodzimierz Suleja Tomasz Nałęcz (aut. dzieła rec.) s. 153-159
Geoinformation as a form of promotion of scientific research Tomasz Nałęcz s. 159-168
"Stosunek mocarstw zachodnich do problemów Górnego Śląska w latach 1918-1939", Jan Przewłocki, Warszawa-Kraków 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Jan Przewłocki (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Polityczne oblicze Gdyni w latach 1920-1939", Mieczysław Widernik, Gdańsk 1977 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Mieczysław Widernik (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Opieka i samopomoc społeczna w Warszawie 1939-1945", Bogdan Kroll, Warszawa 1977 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Bogdan Kroll (aut. dzieła rec.) s. 185
"Moje wspomnienia", Wincenty Witos, przedm. i oprac. Antoni Czubiński [et al.], Warszawa 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Antoni Czubiński (aut. dzieła rec.) Wincenty Witos (aut. dzieła rec.) s. 196
"Ojczyzną był język i mowa... Kultura polska a odbudowa niepodległości w 1918 r.", Janusz Żarnowski, Warszawa 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 197
Geoinformacja formą promocji badań naukowych Tomasz Nałęcz s. 353-362
Druga Rzeczpospolita w powojennych badaniach historyków polskich Andrzej Garlicki Tomasz Nałęcz Wiesław Władyka s. 389-404
"Polonia wobec niepodległości Polski w czasie I wojny światowej", praca zbiorowa pod red. Haliny Florkowskiej-Frančić, Mirosława Frančića, Hieronima Kubiaka, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Halina Florkowska-Frančić (aut. dzieła rec.) Mirosława Frančića (aut. dzieła rec.) Hieronima Kubiaka (aut. dzieła rec.) s. 438
"Prasa żydowska w Warszawie 1823-1939", Marian Fuks, Warszawa 1979 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Marian Fuks (aut. dzieła rec.) s. 439
"Prasa i społeczność polska we Francji w latach 1920-1940", Andrzej Paczkowski, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 440-441
Historia i historycy polscy 1914-1918 : (na marginesie pracy J. Maternickiego, Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914-1918. Studium historiograficzne, Warszawa 1975) Tomasz Nałęcz J. Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 455-466
"Dziennik 1914-1918", Jan Dąbrowski, wstęp i aneks Jerzy Zdrada, przygotowanie tekstu i przypisy Jerzy Zdrada przy współudziale Elżbiety Dąbrowskiej, Kraków 1977 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Elżbieta Dąbrowska (aut. dzieła rec.) Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Zdrada (aut. dzieła rec.) s. 582-584
"Twórcy poskiej myśli politycznej. Zbiór studiów", pod red. Henryka Zielińskiego, "Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 2", Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 603
"Historyk gniewny i niepokorny. Rzecz o Wacławie Sobieskim", Henryk Barycz, Kraków 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 603
"Z myślą o Niepodległej... Listy Polaka, żołnierza armii niemieckiej, z okopów I wojny światowej (1914-1918)", Józef Iwicki, wybór, wstęp i oprac. Adolf Juzwenko, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Józef Iwicki (aut. dzieła rec.) s. 604
"Słownik Biograficzny działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego, t. 1", pod red. Feliksa Tycha, Warszawa 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Feliks Tych (aut. dzieła rec.) s. 605-606
"Pakt Czterech", Zbigniew Mazur, Poznań 1979 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Zbigniew Mazur (aut. dzieła rec.) s. 649-650
"Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922-1926", Mirosława Papierzyńska-Turek, Kraków 1979 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Mirosława Papierzyńska-Turek (aut. dzieła rec.) s. 650-651
"Romantyzm a ideologia. Główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej", Leszek Kamiński, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Leszek Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 651-653
Do redakcji "Przeglądu Historycznego" Tomasz Nałęcz s. 769