Znaleziono 15 artykułów

Krzysztof Napora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyjdź z niego! : egzorcyzmy w starożytnej Mezopotamii, w Biblii Hebrajskiej oraz w posłudze Jezusa Chrystusa Krzysztof Napora s. 9-28
„Dam wam serce nowe” (Ez 36,26) : Bóg Starego Testamentu wobec ludzkiego serca Krzysztof Napora s. 9-26
„Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze” (Rdz 6,3) : długość ludzkiego życia na podstawie genealogii w Rdz 1–11 Krzysztof Napora s. 17-37
„Aby służył i strzegł” (Rdz 2,15) : praca jako powołanie człowieka w świetle Rdz 1–2 Krzysztof Napora s. 17-39
"Odpowiednia dla niego pomoc?" : kobieta w Rdz 1-2 Krzysztof Napora s. 33-48
Chronology in the Flood Narrative (Gen 6-9) Krzysztof Napora s. 63-82
“Oggi tu sarai con me in paradiso” (Lc 23,39-43) : misericordia divina nell'anima di un malfattore Krzysztof Napora s. 89-118
"Legò il suo figlio..." : Akedah : lettura rabbinica dei Gen 22 Krzysztof Napora s. 125-147
"Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju: tekst aramejski – przekład, aparat krytyczny – przypisy", Mirosłąw Stanisław Wróbel, Lublin 2014 : [recenzja] Krzysztof Napora Mirosław Stanisław Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 151-155
"Księga Rodzaju. Rozdziały 1-11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz", Janusz Lemański, „Nowy Komentarz Biblijny” I Krzysztof Napora Janusz Lemański (aut. dzieła rec.) s. 154-159
Sprawozdanie z konferencji ekumenicznej "Czy Eucharystia buduje Kościół? Miejsce i rola Eucharystii w życiu Kościoła", Kraków, 17 marca 2011 roku Krzysztof Napora s. 159-164
"Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna", Mirosław Stanisław Wróbel, Lublin 2013 : [recenzja] Krzysztof Napora Mirosław Stanisław Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 160-164
"Zdumiewające prawdy. Jak nauka i Biblia zgadzają się ze sobą", Michael Guillen, Kraków 2016 : [recenzja] Krzysztof Napora Michael Guillen (aut. dzieła rec.) s. 245-248
Dai frammenti alla storia : Introduzione al Pentateuco Krzysztof Napora s. 299-305
"The Book of Genesis: A Biography", Ronald Hendel, Princeton – Oxford 2013 : [recenzja] Krzysztof Napora Ronald Hendel (aut. dzieła rec.) s. 497-501