Znaleziono 4 artykuły

Aleksander Naumow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aniołowie w cerkiewnosłowiańskiej hymnografii Aleksander Naumow s. 67-89
Przedmowy metropolity Cypriana Żochowskiego w wileńskim służebniku z 1692 roku Aleksander Naumow s. 81-90
"Rozmyślanie przemyskie" w kontekście apokryfów cerkiewnosłowiańskich Aleksander Naumow s. 165-174
"Święci Konstantyn-Cyryl i Metody. Patroni Wschodu i Zachodu [Saints Constantine-Cyril and Methodius. Patrons of the East and the West]", vol. I-II, pod red. Aleksandra Naumowa, Kraków 2013 : [recenzja] Izabela Lis-Wielgosz Aleksander Naumow (aut. dzieła rec.) s. 306-307