Znaleziono 2 artykuły

Arleta Nawrocka-Wysocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pomerania non cantat"? : uwagi o ewangelikach z Pomorza Zachodniego, ich repertuarze religijnym i sposobie śpiewania Arleta Nawrocka-Wysocka s. 31-51
Idee i wzorce muzyczne luteranizmu w zderzeniu z kulturą ludową Arleta Nawrocka-Wysocka s. 141-155