Znaleziono 6 artykułów

Edward Nawrot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwszy Krajowy Kongres Eucharystyczny w ujęciu kultury laickiej Edward Nawrot s. 71-84
Dekanat ostrzeszowski w latach 1821-1939 Edward Nawrot s. 141-181
"Episkopat katolicki w II Rzeczpospolitej", Krzysztof Krasowski, Warszawa - Poznań 1992 : [recenzja] Edward Nawrot Krzysztof Krasowski (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Ks. Piotr Wawrzyniak (1849-1910)", Czesław Łuczak, Poznań 2000 : [recenzja] Edward Nawrot Czesław Łuczak (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Narodowe wyznanie wiary" w grodzie Przemysława : próba oceny w świetle ówczesnej prasy Edward Nawrot s. 287-304
"Dzieje grekokatolików w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym", Józef Łupiński, Olecko 2002 : [recenzja] Edward Nawrot Józef Łupiński (aut. dzieła rec.) s. 350-352