Znaleziono 1 artykuł

Vladimír Nekuda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pfaffenschlag, zaniklá středověká ves u Slavonic (Příspěvek k dějinám středověké vesnice)", Vladimír Nekuda, Brno 1975 : [recenzja] Benedykt Zientara Vladimír Nekuda (aut. dzieła rec.) s. 396-398