Znaleziono 10 artykułów

Jacek Neumann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Człowiek i jego godność w encyklikach społecznych Jana Pawła II Jacek Neumann s. 34-44
Idea panowania Boga w świetle Jezusowego orędzia o królestwie Bożym Jacek Neumann s. 81-95
Personalistyczny wymiar zbawienia Jacek Neumann s. 167-178
Człowiek jako "wyznacznik" duszpasterstwa w encyklikach społecznych Jana Pawła II Jacek Neumann s. 169-178
Audiowizualne środki przekazu a katechizacja Jacek Neumann s. 181-188
Człowiek w "rzeczywistości" zbawczej Chrystusa w ujęciu św. Klary z Asyża Jacek Neumann s. 237-251
Życie konsekrowane w przesłaniu Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia Jacek Neumann s. 313-324
Powszechne powołanie do świętości i zbawienia Jacek Neumann s. 316-325
Chrystus Drogą, Prawdą i Życiem człowieka w myśli teologicznej św. Klary z Asyżu Jacek Neumann s. 359-370
"Bóg i człowiek", Jerzy Lewandowski, Warszawa 2002 : [recenzja] Jacek Neumann Jerzy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 520-521