Znaleziono 10 artykułów

Joanna Newerli-Guz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zachowania konsumentów na rynku markowej odzieży Joanna Newerli-Guz s. 29-36
Żywność pochodzenia morskiego jako produkt luksusowy Joanna Newerli-Guz Paulina Szychowska s. 75-86
Analiza rynku przypraw w Polsce Joanna Newerli-Guz s. 167-175
Zachowanie młodych konsumentów i seniorów na rynku spożywczych produktów luksusowych Daniel Długosz Joanna Newerli-Guz s. 223-232
Zachowania młodych konsumentów na rynku herbatek ziołowo-owocowych Joanna Newerli-Guz s. 223-229
Konsument produktów luksusowych – wybrane zagadnienia Joanna Newerli-Guz s. 229-235
Marka własna produktów żywnościowych na przykładzie przypraw Joanna Newerli-Guz s. 259-265
Innowacje na rynku przypraw i produktów przyprawowych Joanna Newerli-Guz s. 361-369
Walory ekologiczne jako czynnik budowy przewagi konkurencyjnej na rynku produktów kosmetycznych Joanna Newerli-Guz s. 401-409
Zachowanie konsumentów na rynku usług kosmetycznych - wybrane aspekty Joanna Newerli-Guz s. 449-455