Znaleziono 4 artykuły

Piotr Niczyporuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bankierzy publiczni w źródłach prawa rzymskiego Piotr Niczyporuk s. 113-131
Zawarcie małżeństwa 'liberorum procreandorum causa' w prawie rzymskim Piotr Niczyporuk s. 193-220
IX Colloquio dei romanisti dell'Europa centro-orientale e dell'Asia : Novi Sad 24-27 ottobre 2002 Piotr Niczyporuk s. 269-274
"Ustawa XII tablic : tekst, tłumaczenie, objaśnienia", Maria Zabłocka, Jan Zabłocki, Warszawa 2000 : [recenzja] Piotr Niczyporuk Franciszek Wycisk Maria Zabłocka (aut. dzieła rec.) Jan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 342-350