Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Niebrój

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
System zgodności : Schelerowska koncepcja relacji między filozoficznym a religijnym poznaniem Boga Katarzyna Niebrój s. 39-57
Subiektywne – intersubiektywne – obiektywne w ujęciu G. Fregego Katarzyna Niebrój s. 49-68
Rozwinięcie tezy Protagorasa w filozofii kulturalistycznej Znanieckiego Katarzyna Niebrój s. 53-68