Znaleziono 13 artykułów

Michał Niedośpiał

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aspekty prawne pracy w gospodarstwie rolnym Michał Niedośpiał s. 1-9
Z problematyki dziedziczenia testamentowego gospodarstw rolnych Michał Niedośpiał s. 10-26
Zastępstwo szczególne a dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych Michał Niedośpiał s. 11-25
Prawo dziedziczenia - zagadnienia konstrukcyjne Michał Niedośpiał s. 15-23
Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne Michał Niedośpiał s. 23-31
Dziedziczenie ustawowe gospodarstw rolnych Michał Niedośpiał s. 29-37
Powołanie spadkobiercy gospodarstwa rolnego (podstawienie, przyrost) Michał Niedośpiał s. 43-50
Zakres orzekania (kognicji) sądu o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza w sentencji postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (na marginesie uchwały SN z 13 października 2010 r., III CZP 64 Michał Niedośpiał s. 108-115
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 1986 r. III CZP 69 Michał Niedośpiał s. 110-114
Glosa do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 1992 r. III CZP 41 Michał Niedośpiał s. 167-173
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2011 r., III CSK 98 Michał Niedośpiał s. 191-196
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 9 maja 1995 r. III CZP 56 Michał Niedośpiał s. 251-256
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2004 r. Michał Niedośpiał s. 298-302