Znaleziono 5 artykułów

Maria Niedzielska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skrzydła tryptyku gotyckiego z Jurkowa Maria Niedzielska s. 49-71
Odkrycie obrazu Ecce Homo z XVII wieku Maria Niedzielska s. 55-61
Badania technologiczne i konserwacja podobrazia drewnianego epitafium Wierzbięty z Branic Maria Niedzielska s. 89-96
Konserwacja mozaiki bizantyjskiej Madonny z klasztoru Klarysek w Krakowie Maria Niedzielska s. 201-208
Konserwacja rzeźby "Król Kazimierz Wielki" z Muzeum UJ Maria Niedzielska A. Rodzińska-Chojnowska (tłum.) s. 225-231