Znaleziono 6 artykułów

Bolesław Niemierko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Educational diagnostics for contemporary school systems : measuring and assessing growth of student human capital. Part III: selected outcomes Bolesław Niemierko s. 7-28
Stany Ja diagnosty edukacyjnego Bolesław Niemierko s. 13-26
Analiza transakcyjna jako metoda diagnostyki edukacyjnej Bolesław Niemierko s. 29-40
Educational diagnostics for contemporary school systems : measuring and assessing growth of student human capital. Part II: methodology and rules Bolesław Niemierko s. 95-122
Educational diagnostics for contemporary school systems : measuring and assessing growth of student human capital. Part I: main concepts and the scope Bolesław Niemierko s. 123-144
"Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki", Bolesław Niemierko, Warszawa 2007 : [recenzja] Dariusz Stępkowski Bolesław Niemierko (aut. dzieła rec.) s. 292-295