Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Niemojewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dawność a Mickiewicz", Andrzej Niemojewski, Warszawa 1920 : [recenzja] Juliusz Kleiner Andrzej Niemojewski (aut. dzieła rec.) s. 139-143
"Któż ten mąż?", Andrzej Niemojewski, Kraków 1903 ; ""Czterdzieści i cztery". Przyczynek do studyów nad "Dziadami" Mickiewicza", Erazm Krzyszkowski, Kraków 1903 : [recenzja] Antoni Drogoszewski Erazm Krzyszkowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Niemojewski (aut. dzieła rec.) s. 323-330
"Gematrya i Dziady", Andrzej Niemojewski, "Biblioteka samokształcenia", 1904, z. 8 ; "Widzenie ks. Piotra w III-ej części "Dziadów"", Zygfryd Lipiner, Lwów 1904 ; "O "Dziadach" Mickiewicza", Szymon Matusiak, Lwów 1903 : [recenzja] Aureli Drogoszewski Zygfryd Lipiner (aut. dzieła rec.) Szymon Matusiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Niemojewski (aut. dzieła rec.) s. 483-491
Panu Tadeuszowi Piniemu odpowiedź Andrzej Niemojewski s. 514-517