Znaleziono 8 artykułów

Arent van Nieukerken

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ofiara, ewolucja i perspektywiczność w twórczości mistycznej Juliusza Słowackiego na tle porównawczym (Norwid, Krasiński) Arent van Nieukerken s. 7-42
Czesław Miłosz wobec tradycji europejskiego romantyzmu Arent van Nieukerken s. 39-56
"Kłopoty z opisem rzeczy", czyli (nie)możliwość «mimesis» w epoce relatywizacji podmiotu Arent van Nieukerken s. 65-98
Polonica w dwóch wierszach Vondela Arent van Nieukerken s. 119-125
"Perspektywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim romantyzmie", Arent van Nieukerken, Warszawa 2007 : [recenzja] Wojciech Kudyba Arent van Nieukerken (aut. dzieła rec.) s. 123-128
"Norwid poeta pisma " próba dekonstrukcji dzieła", Wiesław Rzońca, Warszawa 1995 : [recenzja] Arent van Nieukerken Wiesław Rzońca (aut. dzieła rec.) s. 176-186
"Witkacy - Norwid : projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej", Wiesław Rzońca, Warszawa 1998 : [recenzja] Arent van Nieukerken Wiesław Rzońca (aut. dzieła rec.) s. 205-218
"Ironiczny konceptyzm : nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu", Arent van Nieukerken, red. nauk. Ryszard Nycz, Kraków 1998 : [recenzja] Agnieszka Kluba Arent van Nieukerken (aut. dzieła rec.) Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 245-254