Znaleziono 5 artykułów

Florian Nieuważny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Majakowski a Lenin", Florian Nieuważny, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Florian Nieuważny (aut. dzieła rec.) s. 191
"Twórczość Majakowskiego w Polsce międzywojennej", Florian Nieuważny [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Florian Nieuważny (aut. dzieła rec.) s. 232
"Przemysław Zwoliński jako filozof wschodniosłowiański (1914-1981)", Florian Nieuważny, "Slavia Orientalis" XXXI (1982) : [recenzja] Ewa Pułka Florian Nieuważny (aut. dzieła rec.) s. 258
Pierwiastki Puszkinowskie w twórczości Maksyma Rylskiego Florian Nieuważny s. 313-324
Polska w życiu i twórczości Liny Kostenko Florian Nieuważny s. 435-446