Znaleziono 51 artykułów

Jan Niewęgłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykluczenie społeczne młodzieży w okresie międzywojennym : Towarzystwo Salezjańskie wobec powyższych wyzwań Jan Niewęgłowski s. 131-143
Antypedagogika wobec pedagogiki Jan Niewęgłowski s. 135-146
Służcie Bogu i Ojczyźnie : kardynał August Hlond do młodzieży Jan Niewęgłowski s. 137-149
Towarzystwo Salezjańskie wobec wyzwań edukacyjnych w latach 1918-1939 Jan Niewęgłowski s. 151-162
Rozwój Towarzystwa Salezjańskiego w latach 1875-1888 Jan Niewęgłowski s. 165-177
Salezjanie i szkolnictwo Jan Niewęgłowski s. 193-206
Ksiądz Jan Bosko wobec wykluczenia społecznego młodzieży włoskiej w XIX wieku Jan Niewęgłowski s. 195-207
Dom Dziecka w Rumi (1947-1960) : historia i wychowanie Jan Niewęgłowski s. 201-214
Rozwój Towarzystwa Salezjańskiego w latach 1888-1910 Jan Niewęgłowski s. 219-230
I Zjazd salezjańskich pracowników naukowych : (Niepokalanów, 4-6 października 2013) Jan Niewęgłowski s. 219-222
Luigi Stefanini i personalizm wychowawczy Jan Niewęgłowski s. 227-238
"Educazione e pedagogia in una cultura che cambia", C. Nanni, Roma 1992 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Carlo Nanni (aut. dzieła rec.) s. 260-262
"Człowiek - wychowanie - kultura", red. F. Adamski, Kraków 1993 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Franciszek Adamski (aut. dzieła rec.) s. 262-265
Zarys wychowania chrześcijańskiego Jan Niewęgłowski s. 265-277
"Podstawy pedagogiki", S. Hessen, Warszawa 1997 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Sergiusz Hessen (aut. dzieła rec.) s. 300-303
"Szkoła i demokracja na przełomie", S. Hessen, Warszawa 1997 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Sergiusz Hessen (aut. dzieła rec.) s. 303-305
Janusz Korczak : dziecko i Bóg Jan Niewęgłowski s. 315-326
"Olśnienie i odwaga. Piękno jako kategoria pedagogiczna", Marta Kochanek, Warszawa-Radom 2007 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Marta Kochanek (aut. dzieła rec.) s. 319-321
Jan Paweł II i młodzież Jan Niewęgłowski s. 319-333
Edukacja wobec wyzwań współczesnej kultury : wychowanie na progu trzeciego tysiąclecia Jan Niewęgłowski s. 325-338
"Święty Mikołaj. Kim jest, skąd przychodzi i dlaczego jest taki dobry", Monika Mazurczak, Warszawa 1995 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Monika Mazurczak (aut. dzieła rec.) s. 344-347
"Podstawy pedagogiki Księdza Bosko", Reinhold Weinschenk, Warszawa 1996 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Reinhold Weinschenk (aut. dzieła rec.) s. 353-355
Salezjańskie liceum im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim : historia i wychowanie Jan Niewęgłowski s. 377-388
Rodzina podstawowym środowiskiem wychowawczym : perspektywa chrześcijańska Jan Niewęgłowski s. 399-410
"O sprzecznościach i jedności wychowania", Sergiusz Hessen, Warszawa 1997 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Sergiusz Hessen (aut. dzieła rec.) s. 400-402
"Struktura i treść szkoły współczesnej", Sergiusz Hessen, Warszawa 1997 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Sergiusz Hessen (aut. dzieła rec.) s. 402-403
Kościół i wychowanie : zarys problematyki Jan Niewęgłowski s. 453-460
"Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła", S. Dziekoński, Warszawa 2006 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Stanisław Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 457-459
Elementy edukacyjne turystyki Jan Niewęgłowski s. 461-478
Dziecko a reklama : edukacja czy manipulacja? Jan Niewęgłowski s. 499-511
"Zarys historii wychowania", K. Bartnicka, I. Szybiak, Warszawa 2001 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) s. 516-519
"Twoje dziecko jest zdolne. Wychowanie przykładem", Erika Landan, tł. T. Szafrański, Warszawa 2003 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Erika Landan (aut. dzieła rec.) Tadeusz Szafrański (aut. dzieła rec.) s. 519-520
"Poznańska Piątka: : wychowankowie Salezjańskiego Oratorium w Poznaniu Jan Niewęgłowski s. 519-535
"Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i w środowisku lokalnym", red. M. Deptuła, Bydgoszcz 2004 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Maria Deptuła (aut. dzieła rec.) s. 520-524
"Wychowanie w nauczaniu Kościoła. Od XIX w. do Soboru Watykańskiego II", S. Dziekoński, Warszawa 2000 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Stanisław Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 544-546
"Problematyka współczesnych systemów wychowania", Stefan Kunowski, Kraków 2000 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Stefan Kunowski (aut. dzieła rec.) s. 547-549
"Wartości kultury w epoce współczesnej", M. Gałaś, Toruń 2000 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Mieczysław Gałaś (aut. dzieła rec.) s. 549-551
"Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy", Franciszek Adamski, Kraków 2002 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Franciszek Adamski (aut. dzieła rec.) s. 558-561
"Wokół wychowania", red. Dionizjusz Czubala, Grzegorz Grzybek, Bielsko-Biała 2003 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Dionizjusz Czubala (aut. dzieła rec.) Grzegorz Grzybek (aut. dzieła rec.) s. 561-563
"Zachowania dewiacyjne młodzieży", Bronisław Urban, Kraków 2000 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Bronisław Urban (aut. dzieła rec.) s. 563-565
"Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci", Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik-Jaworska, Lublin 2002 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Maria Braun-Gałkowska (aut. dzieła rec.) Iwona Ulfik-Jaworska (aut. dzieła rec.) s. 602-604
"Jak nauczyć dzieci myślenia", Robert J. Sternberg, Louise Spear-Swerling, Gdańsk 2003 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Louise Spear-Swerling (aut. dzieła rec.) Robert J. Sternberg (aut. dzieła rec.) s. 604-606
"Dzieci potrzebują korzeni i skrzydeł. Wychowanie między przywiązaniem a autonomią", Sigrid Tschope-Scheffler, Kielce 2001 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Sigrid Tschope-Scheffler (aut. dzieła rec.) s. 606-608
"Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży", red. Maria Ryś, Warszawa 2006 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Maria Ryś (aut. dzieła rec.) s. 608-611
"Motywacja do nauki", Martin V. Covington, Karen Manheim Teel, tł. S. Pikiel, Gdańsk 2004 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Martin V. Covington (aut. dzieła rec.) Sylwia Pikiel (aut. dzieła rec.) Karen Manheim Teel (aut. dzieła rec.) s. 612-613
"Dzieci, alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców", Maxwell Ruth, Gdańsk 1994 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Maxwell Ruth (aut. dzieła rec.) s. 655-657
"Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco (Zapobiegać a nie uciskać. System wychowawczy ks. Bosko)", P. Braido, Roma 1999 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Pietro Braido (aut. dzieła rec.) s. 657-659
"Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek", A. Przecławska, W. Theiss, Warszawa 1999 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Anna Przecławska (aut. dzieła rec.) Wiesław Theiss (aut. dzieła rec.) s. 659-660
"Socjologia wychowania", red. Halina Mielicka, Kielce 2000 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Halina Mielicka (aut. dzieła rec.) s. 673-675
"Le sfide educative dei giovani d'oggi", Mario Pollo, Roma 2000 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Mario Pollo s. 675-677
"Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II", Tomasz Bilicki, Kraków 2000 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Tomasz Bilicki (aut. dzieła rec.) s. 677-679