Znaleziono 11 artykułów

Andrzej Niewiadomski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dwa światy", czyli wyobraźnia nowoczesnego poety jako manifestacja świadomości "rozbitej" : przypadek Jerzego Zagórskiego Andrzej Niewiadomski s. 7-28
Manierystyczny teatr pamięci jako słownik świata w prozie Zygmunta Haupta Andrzej Niewiadomski s. 27-36
Dwudziestolecie versus dwudziestolecie? : o przypadkach poezji najnowszej z perspektywy historyka literatury Andrzej Niewiadomski s. 84-107
"Science fiction i jej pogranicza" Andrzej Niewiadomski s. 105-109
Poezja niezrozumiała, czyli o nadzwyczaj trwałym nieporozumieniu krytycznym : rekonesans badawczy Andrzej Niewiadomski s. 125-143
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Niebliskie wyprawy : Jerzy Zagórski i poetycka przygoda nowoczesności", Andrzej Niewiadomski, Lublin 2001 : [recenzja] Marcin Całbecki Andrzej Niewiadomski (aut. dzieła rec.) s. 227-235
Uwikłanie, samoświadomość i polska poezja nowoczesna Maciej Tramer Andrzej Niewiadomski (aut. dzieła rec.) s. 237-243
"Presja i ekspresja : Zjazd szczeciński i socrealizm", pod red. Danuty Dąbrowskiej i Piotra Michałowskiego, Szczecin 2002 : [recenzja] Andrzej Niewiadomski Danuta Dąbrowska (aut. dzieła rec.) Piotr Michałowski (aut. dzieła rec.) s. 243-249
"Koncepcja zbiorowej zagłady. (Z zagadnień polskiej fantastyki naukowej)", Andrzej Niewiadomski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Andrzej Niewiadomski (aut. dzieła rec.) s. 258
"O „Kulturze” : wspomnienia i opinie", przygotowali Grażyna Pomian i Krzysztof Pomian, Londyn 1987; "„Kultura” i jej krąg : 1946-1986 : katalog wystawy czterdziestolecia Instytutu Literackiego", Paryż 1988 : [recenzja] Andrzej Niewiadomski Grażyna Pomian (aut. dzieła rec.) Krzysztof Pomian (aut. dzieła rec.) s. 341-349
Manierysta w nowoczesności Magdalena Rabizo-Birek Andrzej Niewiadomski (aut. dzieła rec.) s. 395-401