Znaleziono 15 artykułów

E. Nieznański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz publikacji i zajęć prof. J. Iwanickiego E. Nieznański s. 23-27
"Alfred Jules Ayer's Criterion of Verifiability", Felix M. Bąk, Padau 1970 : [recenzja] E. Nieznański Felix M. Bąk (aut. dzieła rec.) s. 165-168
"Zarys logiki dla bibliotekoznawców, cz.I. Wybrane zagadnienia logiki formalnej", Barbara Stanosz, Warszawa 1971 : [recenzja] E. Nieznański Barbara Stanosz (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Zarys logiki dla bibliotekoznawców, cz.II. Wybrane zagadnienia metodologii nauk i logiczna teoria języka", Witold Marciszewski, Warszawa 1972 : [recenzja] E. Nieznański Witold Marciszewski (aut. dzieła rec.) s. 214-216
"Elementarne wiadomości z semantyki i metodologii logicznej: wykłądy dla studentów I roku socjologii", Halina Mortimer, Warszawa 1972 : [recenzja] E. Nieznański Halina Mortimer (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"U podstaw analizy filozoficznego dyskursu z wykorzystaniem interpretacji Władysława Tatarkiewicza", E. Nieznański, K. Świętorzecka, R. Tomanek, Warszawa 2010 : [recenzja] Piotr Orzeszek E. Nieznański (aut. dzieła rec.) R. Tomanek (aut. dzieła rec.) K. Świętorzecka (aut. dzieła rec.) s. 239-243
"Logika formalna", Ludwik Borkowski, Warszawa 1970 : [recenzja] E. Nieznański Ludwik Borkowski (aut. dzieła rec.) s. 246-253
"Contradiction et totalité dans la logique de Hegel", R. Garaudy, "Revue Philosopique" No 1 (1964) : [recenzja] E. Nieznański R. Garaudy (aut. dzieła rec.) s. 253-254
"Reflexions sur l'histoire de la biologie (XVIIe-XVIIIe siécle) : problémes de méthodes", J. Roger, "Revue d'histoire des sciences et de leurs applications" t. XVII No 1 (1964) : [recenzja] E. Nieznański J. Roger (aut. dzieła rec.) s. 254-256
    Zacytuj
  • Udostępnij
"W tupikie idiealistiezieskoj gnosielogii", A.M. Łukanow, "Woprosy filosofii" (1965) : [recenzja] E. Nieznański A.M. Łukanow (aut. dzieła rec.) s. 256-258
"Dialektika kak metod postrojenija teorii", M.B. Turowskij, "Woprosy filosofii" (1965) : [recenzja] E. Nieznański M.B. Turowskij (aut. dzieła rec.) s. 258-260
"Języki i teorie adekwatne z ontologią języka nauki", E. nieznański, "Studia Logica" T.15 (1964) : [recenzja] E. Nieznański H. Stonert (aut. dzieła rec.) s. 279-280
"Dowód aksjomatyzowalności pewnych n-wartościowych rachunków zdań", W. Sadowski, "Studia Logica" T.15 (1964) : [recenzja] E. Nieznański W. Sadowski (aut. dzieła rec.) s. 282-283
"A simple model of the functioning of public opinion", O. Wojtasiewicz, "Studia Logica" T.15 (1964) : [recenzja] E. Nieznański O. Wojtasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 283
Sprawozdanie z XVIII Międzynarodowego Kongresu Psychologicznego w Moskwie 1966 r. E. Nieznański s. 363-380