Znaleziono 1 artykuł

N. M. Nikolskij

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Istoria Russkoj Cerkwi", N. M. Nikolskij, Moskwa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz N. M. Nikolskij (aut. dzieła rec.) s. 355