Znaleziono 1 artykuł

Rafał Nitek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biuletyn teologii laikatu. Cz. 115 Rafał Nitek Czesław Parzyszek Eugeniusz Weron s. 93-119