Znaleziono 15 artykułów

None None

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Listy do Adama Mickiewicza w Muzeum A. Mickiewicza w Paryżu : rejestr uzupełniony bibliografią None None s. 1-269
Mikołaj Krysztof Radziwiłł Sierotka i jego przyjęcie katolicyzmu w r. 1567 : przyczynek do dziejów Reformacyi w Polsce None None s. 1-10
Piis manibus Vincentii Arangio-Ruiz... None None s. 4-5
Profiles of practitioners of Capoeira fight during the centuries XIX and XX Paulo Coelho de Araújo None None None None s. 12-19
Reaction time in karate athletes None None Carlos Silva s. 35-39
Zebranie Comité Permanent "Sites Historiques Urbains" w Wenecji None None s. 47
"Realizm w narodowych tradycjach polskiej architektury, rzeźby, malarstwa, urbanistyki i rzemiosła artystycznego", „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką”, R. I, 1950, z. 3-4 : [recenzja] None None s. 110
"Wielka Emigracja. Polskie wychodźctwo polityczne w latach 1831-1862", Sławomir Kalembka, Warszawa 1971 : [recenzja] None None Sławomir Kalembka (aut. dzieła rec.) s. 135
Feliks Kopera (1871-1952) None None s. 142-143
Wojsko serbskie w walkach o niepodległość w latach 1876-1878 Łukasz Reszczyński None None (aut. dzieła rec.) s. 157-158
Rosyjska marynarka wojenna w okresie rewolucji i wojny domowej Marek Herma None None (aut. dzieła rec.) s. 159-166
Oficer hiszpańskiego Sztabu Generalnego o walkach we wrześniu 1939 roku Grzegorz Jasiński None None (aut. dzieła rec.) s. 163-166
”Sztuka dowodzenia na zachodzie Europy”, Stanisław Rola Arciszewski, Oświęcim 2013 : [recenzja] Krzysztof Fudalej None None (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Formalizm w Polsce wobec tradycji narodowej", Mieczysław Porębski, "Przegląd Artystyczny", R. 1950, nr 7-8-9 : [recenzja] None None Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 228
"Grobowiec Bolesława Chrobrego", R. Gansiniec, "Sprawozdania z posiedzeń i czynności Polskiej Akademii Umiejętności", T. LI, 1950, nr 5 : [recenzja] None None R. Gansiniec (aut. dzieła rec.) s. 229