Znaleziono 4 artykuły

Cyprian Norwid

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Okruchy poetyckie i dramatyczne", Cyprian Norwid, zebrał i opracował Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 444, 4 nlb. + portret Norwida : [recenzja] Irena Sławińska Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Cyprian Norwid (aut. dzieła rec.) s. 234-240
"Vade-mecum", Cyprian Norwid, oprac. Józef Fert, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990 : [recenzja] Jolanta Czarnomorska Józef Fert (aut. dzieła rec.) Cyprian Norwid (aut. dzieła rec.) s. 270-280
"Dzieła zebrane", tom 1: "Wiersze. Tekst"; tom 2: "Wiersze. Dodatek krytyczny", Cyprian Norwid, opracował Juliusz Wiktor Gomulicki, indeksy zestawiła Maria Gomulicka, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Poezji i Prozy, ss. XCVI, 996; 1088 + errata na wklejce : [recenzja] Zofia Trojanowicz Maria Gomulicka (aut. dzieła rec.) Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Cyprian Norwid (aut. dzieła rec.) s. 288-308
"Vade-mecum", Cyprian Norwid, wydał z autografu, uzupełnił i wstępem poprzedził Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Poetów, s. 240, 4 nlb. + 1 wklejka erraty : [recenzja] Konrad Górski Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Cyprian Norwid (aut. dzieła rec.) s. 617-627