Znaleziono 1 artykuł

Lucia Noskovičová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rovnosť príležitostí mužov a žien v Policajnom zbore Slovenskej republiky a otázky diskriminácie Lucia Noskovičová s. 200-213