Znaleziono 1 artykuł

Michał Nosowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wracając do zagadnienia Hromady : (na marginesie książki: Powstanie i działalność Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady na Białostocczyźnie. Materiały z sesji popularno-naukowej, zebrał i do druku przygotował Michał Nosowicz, Białystok 1973) Aleksandra Bergman Michał Nosowicz (aut. dzieła rec.) s. 305-309