Znaleziono 20 artykułów

Jerzy Nosowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wystąpienie roszczeniowe Mahometa w świetle Koranu i najstarszej tradycji muzułmańskiej Jerzy Nosowski s. 5-84
Wpływ apologetyki totalnej na badania religioznawcze Jerzy Nosowski s. 41-49
Koraniczne określenia i charakterystyki poza-arabskich wyznawców monoteizmu biblijnego Jerzy Nosowski s. 91-132
"Connaître l'Islam", Louis Gardet, Paris 1958 : [recenzja] Jerzy Nosowski Louis Gardet (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"A Moslem saint of the twentieth century, Shaikh Ahmad al- Άlawī, his spiritual heritage and legacy", Martin Lings, London 1961 : [recenzja] Jerzy Nosowski Martin Lings (aut. dzieła rec.) s. 198-202
"Mahomet et la tradition islàmique", Emile Dermenghem, Bourges 1960 : [recenzja] Jerzy Nosowski Emile Dermenghem (aut. dzieła rec.) s. 202-206
"Islam", John Alden Williams, New York 1961 : [recenzja] Jerzy Nosowski John Alden Williams (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"A reader on Islam : passages from standard Arabic writings illustrative of the beliefs and practices of Muslims", Arthur Jeffery, Hague 1962 : [recenzja] Jerzy Nosowski Arthur Jeffery (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Przepisy prawne Koranu : wykład systematyczny", ks. Jerzy Nosowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Wojciech Dembski Jerzy Nosowski (aut. dzieła rec.) s. 213-216
Występujące w Koranie nazwy transcendentnego przekaziciela treści tej księgi Jerzy Nosowski s. 223-245
Stosunki między islamem a chrześcijaństwem w okresie istnienia imperium kalifów Jerzy Nosowski s. 223-240
"Klasyczny język arabski : zagadnienia podstawowe", ks. prof. dr Paweł Nowicki, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Nosowski Paweł Nowicki (aut. dzieła rec.) s. 247-248
"Mahomet", Maxime Rodinson, Paris 1961 : [recenzja] Jerzy Nosowski Maxime Rodinson (aut. dzieła rec.) s. 249-250
Problem uwierzytelnienia posłannictwa Mahometa w świetle Koranu : dokończenie Jerzy Nosowski s. 251-337
"Die Glaubenslehre des Islam", Herman Steiglecker, München 1959-1962 : [recenzja] Jerzy Nosowski Herman Steiglecker (aut. dzieła rec.) s. 296-299
"Comprendre l'Islam", Frithjof Schoun, Paris 1961 : [recenzja] Jerzy Nosowski Frithjof Schoun (aut. dzieła rec.) s. 300-303
Problem uwierzytelnienia posłannictwa Mahometa w świetle Koranu (c.d.) Jerzy Nosowski s. 309-381
Problem uwierzytelnienia posłannictwa Mahometa w świetle Koranu Jerzy Nosowski s. 405-457
"L'Islam", Youakim Moubarac, Casterman 1962 : [recenzja] Jerzy Nosowski Youakim Moubarac (aut. dzieła rec.) s. 414-416
"Aspects of Islamic Civilisation : as Depicted in the Original Texts", A.J. Arberry, London 1964 : [recenzja] Jerzy Nosowski A.J. Arberry (aut. dzieła rec.) s. 416-417