Znaleziono 4 artykuły

Monika Noszczyk-Bernasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Punkty zwrotne (turning points) w przestępczej karierze : szansa dla resocjalizacji Maciej Bernasiewicz Monika Noszczyk-Bernasiewicz s. 103-116
Sytuacja szkolna nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich : analiza jakościowa Maciej Bernasiewicz Monika Noszczyk-Bernasiewicz s. 121-131
Juvenile Delinquency in Poland : Dimensions and Selected Forms of Response Monika Noszczyk-Bernasiewicz s. 275-291
Anglosaskie doświadczenia w dziedzinie programów resocjalizacyjnych (correctional treatment) a polski IPR (Indywidualny Program Resocjalizacji) Maciej Bernasiewicz Monika Noszczyk-Bernasiewicz s. 277-287