Znaleziono 8 artykułów

Luboš Nový

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Déjiny exaktnich věd v českých zemich do konce 19. stoleti", Jaroslav Folta, Zdeněk Horský, Luboš Nový, Irena Seidlerová, Josef Smolka, Mikuláš Teich, Praha 1961 : [recenzja] Jaroslav Folta (aut. dzieła rec.) Zdeněk Horský (aut. dzieła rec.) Luboš Nový (aut. dzieła rec.) Mikuláš Teich (aut. dzieła rec.) Irena Seidlerová (tłum.) s. 118-119
"Dějiny přirodnich věd v datech. Chronologický přehled", Jaroslav Folta, Luboš Nový, Praha 1979 : [recenzja] Wanda Grębecka Jaroslav Folta (aut. dzieła rec.) Luboš Nový (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Věda v Československu 1918-1952", Luboš Nový, Praha 1979; "Z dejin vied a techniky na Slovensku", Ján Tibenský, Bratislava 1979 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Luboš Nový (aut. dzieła rec.) Ján Tibenský (aut. dzieła rec.) s. 202-206
Czechosłowackie czasopismo "Dějiny věd a techniky" (DVT) Luboš Nový s. 238-242
"Dějiny techniky v Československu (do konce 18. století). Academia", Luboš Nový, Praha 1974 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Luboš Nový (aut. dzieła rec.) s. 361-363
Czechosłowackie periodyki i inne wydawnictwa ciągłe z zakresu historii przyrodoznawstwa i techniki Zbigniew Wójcik Jiři Majer (aut. dzieła rec.) Luboš Nový (aut. dzieła rec.) s. 365-370
"Problems of Teaching the History of Science. Studies of Czechoslovak and Polish Historians of Science for the 16th International Congress of the History of Science", Luboš Nový, Prague 1981 : [recenzja] Henryk Hollender Luboš Nový (aut. dzieła rec.) s. 469-472
Rozwój nauk przyrodniczych na ziemiach czeskich w XVIII wieku Luboš Nový Josef Smolka s. 527-544