Znaleziono 17 artykułów

Marek Nowacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W jakim kierunku zmierza rozwój nowych atrakcji, jakie czynniki determinować będą ich treść i formę? Dariusz Dąbrowski Łukasz Gaweł Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Marek Nowacki Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 37-44
Na ile zachowały aktualność opinie o braku rzeczywistej możliwości kontaktu z tzw. kulturowym autentykiem w turystyczno-podróżniczym doświadczeniu? Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Marek Nowacki Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt s. 42-44
Czy absolwenci studiów ukierunkowanych na turystykę kulturową są/będą przygotowani do pracy zawodowej w turystyce? Jacek Borzyszkowski Karolina Buczkowska Łukasz Gaweł Zygmunt Kruczek Marek Nowacki Agnieszka Orzechowska-Kowalska Armin Mikos von Rohrscheidt Izabela Wyszowska s. 50-65
"Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających", Marek Nowacki, Poznań 2012 : [recenzja] Zygmunt Kruczek Marek Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 54-56
Korzystanie ze źródeł internetowych do publikacji naukowych Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Marek Nowacki Armin Mikos v. Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 59-64
Jakie możliwości, zadania i perspektywy stoją przed polskim muzealnictwem regionalnym w kontekście wzbogacania oferty turystyczno-kulturowej poszczególnych regionów? Dariusz Dąbrowski Janusz Hochleitner Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Marek Nowacki Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt s. 71-78
Rzeczywista wielkość ruchu turystyki kulturowej oraz dynamika jego zmian w ostatnich latach Przemysław Buryan Piotr Kociszewski Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Marek Nowacki Armin Mikos von Rohrscheidt s. 72-79
Świebodzin, woj. zielonogórskie, St. 11, AZP: 55-14/11 Marek Nowacki s. 76-77
Ołobok, st. 4, gm. Skąpe, woj. zielonogórskie, AZP 56-13/13 Jarosław Lewczuk Małgorzata Lewczuk Marek Nowacki s. 77-78
Jak połączyć siły i wiedzę, aby zrealizować wiarygodne, wieloaspektowe badanie stanu turystyki kulturowej w Polsce? Karolina Buczkowska Przemysław Buryan Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Piotr Kociszewski Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Agata Niemczyk Marek Nowacki Armin Mikos von Rohrscheidt s. 81-88
Świebodzin, woj. zielonogórskie, St. 11, AZP 35-14/11 Marek Nowacki s. 86-87
Świebodzin, st. 11, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 35-14/11 Marek Nowacki s. 107-108
Świebodzin, woj. zielonogórskie, st. 11 Marek Nowacki s. 114-115
Segmentacja rynku turystycznego na podstawie pomiaru percepcji wizerunku miasta Marek Nowacki Piotr Zmyślony s. 227-239
Gustav Zerndt – historyk ziemi świebodzińskiej Marek Nowacki s. 263-268
"Kościół św. Antoniego : Jubileusz 300-lecia konsekracji Kościoła pw. św. Antoniego we Wrocławiu", Marek Nowacki, Mariusz Tabulski, Marcin Musiał, Bożena Sobota, Wrocław 2010 : [recenzja] Agnieszka Kacała Marcin Musiał (aut. dzieła rec.) Marek Nowacki (aut. dzieła rec.) Bożena Sobota (aut. dzieła rec.) Mariusz Tabulski (aut. dzieła rec.) s. 268-269
Model uwarunkowań cen skipassów w polskich ośrodkach narciarskich Marek Nowacki s. 435-446