Znaleziono 5 artykułów

Dominik Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uzdrowienie w szabat człowieka chorego na puchlinę wodną jako creatio continua (Łk 14,1-6) Dominik Nowak s. 16-29
"Homo Salvandus" : przyczynek do teologii antropologicznej Apostoła Pawła Dominik Nowak s. 63-79
Ktizeologiczny wymiar uzdrowienia w szabat kobiety owładniętej duchem niemocy (Łk 13,10-17) Dominik Nowak s. 71-88
"Nag Hammadi Deutsch : Studienausgabe : 2., überarbeitete Auflage", Hans-Martin Schenke, Hans-Gebhard Bethge, Ursula Urlike Kaiser, Katharina Schwarz (red.), Berlin 2010 : [recenzja] Dominik Nowak Hans-Gebhard Bethge (aut. dzieła rec.) Ursula Ulrike Kaiser (aut. dzieła rec.) Hans-Martin Schenke (aut. dzieła rec.) Katharina Schwarz (aut. dzieła rec.) s. 203-207
Człowiek z Boga i przed Bogiem : zarys antropologii starotestamentowo-judaistycznej Dominik Nowak s. 211-234