Znaleziono 6 artykułów

Józef Nowakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Urszula Aszyk-Milewska Jan Bujak Teresa Dobrzyńska Barbara Dyduchowa Aleksander Fiut Irena Galster Anna Habryn Władysława Homowa Jadwiga Jagiełło Milica Jakóbiec-Semkowa Zbigniew Jarosiński Barbara Jedynak Jan Kaczyński Anna Kuligowska Andrzej Litwornia Michał Masłowski Janusz Misiewicz Józef Nowakowski Emil Orzechowski Teresa Radwan-Wińska Grażyna Szymczyk s. 19-82
"Wokół rodowodu i założeń twórczych pisarstwa Piotra Choynowskiego", Józef Nowakowski, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne. Filologia Polska", z. 5 (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Józef Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Dekadencja i terapia", Józef Nowakowski, "Ruch Literacki", nr 1 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Józef Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Opowiadania szlacheckie Piotra Choynowskiego", Józef Nowakowski, Rzeszów 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Józef Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 231
"Od historii do przygody. / Z problemów powieściopisarstwa Piotra Choynowskiego Dobrosława Świerczyńska Józef Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 240
"W kręgu źródeł polskiej literatury popularnej", Józef Nowakowski, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Józef Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 370