Znaleziono 28 artykułów

Przemysław Nowakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Liturgia musi być piękna : o pięknie liturgii Kościołów różnych tradycji Przemysław Nowakowski s. 5-14
Podmiot i jego świat "in statu nascendi" : uwagi wstępne do artykułów Evana Thompsona Przemysław Nowakowski s. 9-13
Problem umysł-ciało-ciało Robert Hanna Evan Thompson Przemysław Nowakowski (tłum.) s. 14-37
Świadomość ciała i jej treść przestrzenna : "Fenomenologia cielesnej percepcji" J. Bermúdeza Przemysław Nowakowski s. 19-24
What would the robots play? : interview with J. Kevin O’Regan = W co bawiłyby się roboty? : wywiad z J. Kevinem O’Reganem Włodzisław Duch Przemysław Nowakowski Witold Wachowski (tłum.) s. 125-131, 21-26
Fenomenologia cielesnej percepcji José Luis Bermúdez Przemysław Nowakowski (tłum.) s. 25-36
Poza nasze przewidywania : wywiad z Alva Noë = Out of our expectations : interview with Alva Noë Anna Karczmarczyk Przemysław Nowakowski Witold Wachowski Piotr Momot (tłum.) s. 31-57
Czy moje ciało ucieleśnia poznanie? : uwagi wstępne do prac Natiki Newton i Frederique de Vignemont oraz Claire Petitmengin Przemysław Nowakowski s. 59-65
Interview with Shaun Gallagher, Part I : from Varela to a different phenomenology = Od Vareli do innej fenomenologii : wywiad z Shaunem Gallagherem, część I Przemysław Nowakowski Jacek S. Podgórski Marek Prokopski Witold Wachowski Janusz Guzowski (tłum.) s. 185-192, 77-84
Żywy i jasny umysł... : o Evanie Thompsonie Przemysław Nowakowski s. 79-81
Hume – cyber-Hume – Hume enaktywny : wywiad z Tomem Froese = Hume – cyber-Hume – enactive Hume : interview with Tom Froese Karolina Karmaza Przemysław Nowakowski Witold Wachowski Piotr Momot (tłum.) s. 79-94
Habeas Corpus : poczucie własności swojego ciała Frederique de Vignemont Paweł Gładziejewski (tłum.) Przemysław Nowakowski (tłum.) s. 83-114
The concept of structural affordance = Pojęcie afordancji strukturalnej Adrian Alsmith Przemysław Nowakowski (tłum.) s. 305-319, 94-107
W ciągłym ruchu... : o Maxine Sheets-Johnstone Przemysław Nowakowski s. 99-100
Phantom body as bodily self-consciousness Przemysław Nowakowski Paweł Gładziejewski (tłum.) s. 133-149
Sense-making with Ezequiel di Paolo and Hanne De Jaegher : Interview = Tworzenie sensu z Ezequielem Di Paolo i Hanne De Jaegher : wywiad Paweł Gładziejewski Przemysław Nowakowski Witold Wachowski Jacek Klimbej (tłum.) s. 147-159, 369-382
I told no one : introduction Przemysław Nowakowski Ewa Bodal (tłum.) s. 160-161
How many bodies we can find in one mind... and the other stories : interview with Frederique de Vignemont = Jak wiele ciał można znaleźć w jednym umyśle... i inne historie : wywiad z Frederique de Vignemont Paweł Gładziejewski Przemysław Nowakowski Witold Wachowski s. 162-173, 389-401
Wprowadzenie = The introduction Przemysław Nowakowski Anna Karczmarczyk (tłum.) s. 193-197
"Emulujący wywiad"… z Rickiem Grushem = "The Emulating Interview"… with Rick Grush Przemysław Nowakowski Jakub Matyja (tłum.) Piotr Momot (tłum.) s. 199-224
"Liturgia godzin jako środek nowej ewangelizacji" Międzynarodowa konferencja naukowa o liturgii godzin (Prešov, 25 marca 2014 r.) Przemysław Nowakowski s. 222-225
Fantom ciała jako cielesna samoświadomość Przemysław Nowakowski s. 225-249
Zagubieni w sobie... : badając świadomość z Natalie Depraz Przemysław Nowakowski s. 235-242
"Utrata" znaczenia : kilka kroków ku "pierwszoosobowej" praktyce fenomenologicznej Natalie Depraz Przemysław Nowakowski (tłum.) s. 243-270
Z drugiej strony... O duchowości i uczciwości intelektualnej według Thomasa Metzingera Przemysław Nowakowski s. 365-367
Duchowość a uczciwość intelektualna : Esej Tomasz Metzinger Przemysław Nowakowski (tłum.) s. 368-402
Czy ciało nadal się ukrywa : a jeśli nie, to co dalej? Przemysław Nowakowski s. 383-388
„Ephemerides Liturgicae”, 2014, 128, nr 1–2 Przemysław Nowakowski s. 511-514