Znaleziono 32 artykuły

Wojciech Nowakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pożegnanie Profesora dr. hab. Jerzego Okulicza-Kozaryna Wojciech Nowakowski s. 13-15
Die erhaltenen bestände und Archivalien des Prussia-Museums als eine Quelle für Studien über Römische Funde im Gebiet zwischen Weichsel und Memel Wojciech Nowakowski s. 41-46
Studnie kultury przeworskiej z ziem Polski Wojciech Nowakowski Adam Waluś s. 43-64
Ławny Łasek, gm. Piecki Stare Kiełbonki, woj. olsztyńskie, St. III, AZP: 26-69/9 Izabela Mellin Wojciech Nowakowski s. 50-51
Wyszembork, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, st. 4a Wojciech Nowakowski s. 58
Szestno, st. II, "Ptasia Wyspa", gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/- Magdalena Fedorczyk Wojciech Nowakowski s. 59
    Zacytuj
  • Udostępnij
Osada z okresu wpływów rzymskich i V-VII wieku w Wyszemborku, stanowisko I, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie Wojciech Nowakowski s. 77-113
Ławny Lasek, gm. Piecki, woj. olsztyńskie, st. 3 Izabela Mellin Wojciech Nowakowski s. 78
Wyszembrok, st. IVa, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/- Anna Gręzak Wojciech Nowakowski Paweł Szymański s. 80
Wyszembork, st. V, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/- Wojciech Nowakowski Paweł Szymański s. 81
    Zacytuj
  • Udostępnij
Barbarzyńcy nad wschodnim Bałtykiem : konfrontacja tekstu "Germanii" Tacyta i danych archeologicznych Wojciech Nowakowski s. 91-99
Auf der Suche nach dem "Gold des Nordens" Rom, die Barbaren und die Bernsteinstraße Wojciech Nowakowski s. 45, 95-106
Das "Doppelgrab" aus Płociczno bei Suwałki : ein erster Analyseversuch Wojciech Nowakowski s. 101-118, 9
Izdebno Kościelne, gm. Grodzisk Mazowiecki, woj. warszawskie. Stanowisko 1 Dorota Górna Wojciech Nowakowski Jerzy Okulicz s. 130
Szestno, st. II "Ptasia Wyspa", gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/- Magdalena Fedorczyk Wojciech Nowakowski Paweł Szymański s. 142-143
Wyszembork, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie Wojciech Nowakowski Jerzy Okulicz s. 156
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rola Wojskowej Poczty Polowej w Siłach Zbrojnych RP w obliczu wojny informacyjnej Wojciech Nowakowski s. 164-177
Wyszembork, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie. Stanowiska 4a i 4b Wojciech Nowakowski Jerzy Okulicz s. 168
Królewiecki krewniak "Światowita" Wojciech Nowakowski s. 170-176
Die Geschichte von Goldenen ringen aus Berliner Museum Wojciech Nowakowski s. 173-176
Postęp a prahistoria : etapy "rozwoju społecznego" jako przedmiot badań archeologicznych Wojciech Nowakowski s. 174-177
"Kurhany Jaćwięgów" : kilkadziesiąt lat naukowego mitu Wojciech Nowakowski s. 181-192
"Starożytnicy i archeolodzy", Krzysztof Burek, Olsztyn 1977 : [recenzja] Wojciech Nowakowski Adam Waluś Krzysztof Burek (aut. dzieła rec.) s. 185-187
Wyszembork, st. V, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/- Wojciech Nowakowski Paweł Szymański s. 196-197
Wyszembork, st. IVa, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/- Anna Grężak Wojciech Nowakowski Paweł Szymański s. 196
"Od 'Galindai' do 'Galinditae'. Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego", Wojciech Nowakowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Grzegorz Białuński Wojciech Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 241-243
Wały pograniczne w średniowiecznej Polsce : (w związku z książką E. Kowalczyk, Systemy obronne wałów podłużnych we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich, Biblioteka Archeologiczna t. XXVI, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, s. 000) Wojciech Nowakowski Elżbieta Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 289-299
Sprawozdanie z weryfikacyjnych badań stanowisk archeologicznych w 1972 roku w południowej części pow. mrągowskiego i północnej części pow. szczycieńskiego Wojciech Nowakowski Adam Waluś s. 353-357
„Ziemia Opolska w czasach starożytnych (I do IV wiek naszej ery)”, Lucyna Szafran-Szadkowska, Opole 1991 : [recenzja] Jerzy Kolendo Wojciech Nowakowski Lucyna Szafran-Szadkowska (aut. dzieła rec.) s. 361-365
Od epoki żelaza po schyłek okresu wędrówek ludów : badania w 1995 r. zespołu osadniczego nad jeziorem Salęt, koło Wyszemborka, gmina Mrągowo Magdalena Fedorczyk Wojciech Nowakowski Paweł Szymański s. 367-387
Schyłek grupy olsztyńskiej - próba nowego spojrzenia : 'nowe' materiały z cmentarzyska w Wólce Prusinowskiej w powiecie mrągowskim Wojciech Nowakowski s. 407-417
Terenowe badania weryfikacyjne cmentarzysk kurhanowych w powiecie braniewskim w 1970 r. Wojciech Nowakowski Anna Pozarzycka s. 638-640