Znaleziono 25 artykułów

Alina Nowicka-jeżowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
La "fête de la mort" et son reflet dans la littérature funéraire polonaise du XVIle et du XVIIle siècles Alina Nowicka-Jeżowa Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 7-43
Sen życia w "Trenie XIX" Jana Kochanowskiego Alina Nowicka-Jeżowa s. 37-61
Le Lyrisme mélique vieux polonais et ses liens européens Alina Nowicka-Jeżowa Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 57-79
"Madrygały staropolskie", Alina Nowicka-Jeżowa, Wrocław 1978 : [recenzja] Alina Nowicka-Jeżowa Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Anna Tyńska (tłum.) s. 101-109
"Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w.", Maciej Włodarski, Kraków 1987 : [recenzja] Alina Nowicka-Jeżowa Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 111-119
"Homo viator - mundus - mors : studia z dziejów eschatologii w literaturze staropolskiej", Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1988 : [recenzja] Maciej Włodarski Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 119-125
"O twórczości i życiu Mikołaja z Grodna Grodzińskiego, poety i publicysty XVII wieku", Alina Nowicka-Jeżowa, Kraków 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 129
"Literatura polskiego baroku : w kręgu idei [Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą 18-22 X 1993]", pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Mirosławy Hanusiewicz i Adama Karpińskiego, indeks nazwisk zestawił Dariusz Chemperek, Lublin 1995 : [recenzja] Beata Cieszyńska Dariusz Chemperek (aut. dzieła rec.) Mirosława Hanusiewicz (aut. dzieła rec.) Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 131-138
"Pieśni czasu śmierci : studium z historii duchowości XVI-XVIII wieku", Alina Nowicka-Jeżowa, Lublin 1992 : [recenzja] Ludwika Ślękowa Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino : dialog poetów europejskiego baroku", Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2000 : [recenzja] Piotr Salwa Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Actes du Congrès International „Théâtre, musique et arts dans les cours européennes de la Renaissance et du Baroque”, Varsovie, 23-28 septembre 1996", études réunies et présentées par Kazimierz Sabik, Varsovie 1997 : [recenzja] Alina Nowicka-Jeżowa Kazimierz Sabik (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Liryka miłosna Jana Kochanowskiego a madrygałowa pieśń romańska. Obserwacje porównawcze", Alina Nowicka-Jeżowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 202
"Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku", Alina Nowicka-Jeżowa, "Studia staropolskie" T.XLVII. PAN IBL, Wrocław 1978 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 205
"Badania porównawcze : dyskusja o metodzie : Radziejowice, 6-8 lutego 1997 r.", pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Izabelin 1998 : [recenzja] Stefan Wrzosek Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 213-219
"Prace z literatury polskiej i czeskiej na XI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Bratysławie", pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej i Janusza Pelca, indeks nazwisk oprac. Barbara Stępień, Warszawa 1992 : [recenzja] Ewa Ressel Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) Barbara Stępień (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Necessitas et Ars : studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi", t. 1-2, pod red. Barbary Otwinowskiej, Aliny Nowickiej-Jeżowej, Jerzego Kowalczyka i Adama Karpińskiego, Warszawa 1993 : [recenzja] Danuta Künstler-Langner Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 225-231
Claude Backvis (24 kwietnia 1910 - 16 maja 1998) Alina Nowicka-Jeżowa s. 237-244
"Uwagi o modzie wiejskiej w obyczajowości i literaturze XVII w.", Alina Nowicka-Jeżowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 238
"Staropolska kultura rękopisu : praca zbiorowa", pod red. Hanny Dziechcińskiej, Warszawa 1990 : [recenzja] Alina Nowicka-Jeżowa Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 241-248
Świadectwo recepcji w twórczości Jacopa Sannazara w literaturze staropolskiej Mirosław Lenart Elwira Buszewicz (aut. dzieła rec.) Grzegorz Czaradzki (aut. dzieła rec.) Roman Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) Alina Nowicka-jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 243-248
"„Przeobrażenia” Jakuba Żebrowskiego i „Przemiany” Waleriana Otwinowskiego : dwa staropolskie przekłady „Metamorfoz” Owidiusza", Maria Wichowa, Łódź 1990 : [recenzja] Alina Nowicka-Jeżowa Maria Wichowa (aut. dzieła rec.) s. 244-246
"Homo viator - mundus - mors : studia z dziejów eschatologii w literaturze staropolskiej", t. 1-3, Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1988 : [recenzja] Maciej Włodarski Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 299-303
"Madrygały staropolskie : z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku", Alina Nowicka-Jeżowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Jadwiga Kotarska Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 355-359
"Literatura polska a literatury europejskie (związki i analogie)" (Warszawa, 27-29 października 1975) Alina Nowicka-Jeżowa s. 361-370
„Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej”, Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1992 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 793-794