Znaleziono 2 artykuły

Witold Nowik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czerwone laki w malarstwie śląskim Mistrza lat 1486 Witold Nowik Justyna Olszewska-Świetlik s. 36-48
Identyfikacja czerwonych barwników organicznych w tablicowym malarstwie gdańskim 2. poł. XV wieku Witold Nowik Justyna Olszewska-Świetlik s. 71-78