Znaleziono 16 artykułów

Marta Nowosad-Bakalarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O życiu i dokonaniach naukowych Profesor Hanny Popowskiej-Taborskiej słów kilka Marta Nowosad-Bakalarczyk s. 9-10
Język kobiet i mężczyzn na tle językowego obrazu płci w językach słowiańskich Marta Nowosad-Bakalarczyk Vladimir Ivanović Koval' (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie", Marta Nowosad-Bakalarczyk, Lublin 2009 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Marta Nowosad-Bakalarczyk (aut. dzieła rec.) s. 273-274
"Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody", Piotr P. Chruszczewski, Wrocław 2011 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Piotr P. Chruszczewski (aut. dzieła rec.) s. 291
"Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne", Maria Wojtak, Tarnów 2011 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Maria Wojtak (aut. dzieła rec.) s. 293
"Palaniastyka - Polonistika - Polonistyka", 2010 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk s. 307
Z prac Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN Marta Nowosad-Bakalarczyk Joanna Szadura s. 336-340
O językach zawodowych i środowiskowych na VII Forum Kultury Słowa Marta Nowosad-Bakalarczyk Joanna Szadura s. 352-355
"Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej", red. Stanisław Gajda, Opole 2008 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Stanisław Gajda (aut. dzieła rec.) s. 359-360
"Komparacja współczesnych języków słowiańskich", t. 2: "Fonetyka/Fonologia", red. Irena Sawicka, Opole 2007 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Irena Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 362
"Historia mówiona w świetle etnolingwistyki", red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Lublin 2008 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (aut. dzieła rec.) Sebastian Wasiuta (aut. dzieła rec.) s. 365
"Sposoby leczenia dawniej a dziś w świetle literatury i medycyny", red. Eugenia Łoch, Grzegorz Wallner, Lublin 2006 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Grzegorz Wallner (aut. dzieła rec.) Eugenia Łoch (aut. dzieła rec.) s. 366-367
"Wstęp do językoznawstwa", Renata Grzegorczykowa, Warszawa 2007 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Renata Grzegorczykowa (aut. dzieła rec.) s. 438
"Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie", Beata Nowakowska, Kraków 2005 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Beata Nowakowska (aut. dzieła rec.) s. 440
"Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej", Katarzyna Skowronek, Mariusz Rutkowski, Kraków 2004 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Mariusz Rutkowski (aut. dzieła rec.) Katarzyna Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 441-442
"Szybko, mobilnie, skrótowo, czyli właściwości komunikacyjne, tekstowe i stylistyczne krótkiej wiadomości tekstowej", Ewa Wolańska, Warszawa 2006 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Ewa Wolańska (aut. dzieła rec.) s. 443